Exigim per a TOTES LES PIMES i AUTÒNOMS que hagin vist reduïda la seva facturació de forma dràstica, i fins a la resolució de la crisi del COVID19:

  1. Condonació de quotes de subministraments: en especial les que ens cobren les grans empreses de l’Ibex35 o altres mercats financers i altres empreses, siguin públiques o privades.
  2. Suspensió i allargament, sense interessos, de pagaments a entitats bancàries.
  3. Assumpció per part de l’estat, del lloguer de locals o despatxos, en proporció a la davallada de la nostra facturació.
  4. Assumpció per part de l’estat, de la totalitat o una part de les nòmines dels nostres treballadors, en funció de la reducció de la nostra facturació, amb l’objectiu de poder mantenir el lloc de feina dels nostres equips de personal al complet, sense haver de fer ERE’s o ERTO’s.
  5. Si no hi ha més remei, totes les facilitats que siguin possibles per tal d’adaptar la nostra plantilla a la realitat de la feina que podem atendre o desenvolupar, sempre en relació amb la facturació que tinguem durant el transcurs de la crisi, i sense cap cost addicional.
  6. Adaptació i ajornaments de tota mena de moratòries negociades abans d’aquesta crisi amb l’administració pública.
  7. Condonació dels impostos de la SS i HP, així com de la quota d’autònoms.

amicempresari.cat | hola@amicempresari.cat | IG-TW-FB: @amicempresari